Da jeg ryddede op for nogle uger siden, fandt jeg nogle papirer fra min skoletid om fraktaler. Nu har jeg fået en erfaring med at skrive koder og er således i stand til at programmere en kode der kan lave en fraktal. Der var lidt vektor regning der lige skulle genopfriskes.

Dette er resultatet af min første fraktal. Starter let med hvert linje stykke deles på i to linje stykker: vektor [l;l] + vektor [l;-l]. Hvilket gentages flere gange, med opdeling af forrige linjestykker i to, dette giver den blå figur:
Hvis der i stedet for [l;l]+[l;-l] reduceres på y således at der benyttes [l;l*0.8]+[l;-l*0,8] ændres formen (grøn). De øvrige grafer viser yderlig reduktion i y. Ved 0,5 bliver formen nærmest skyformet.

Her er den orange den oprindelige form [l;l*0,5]+[l;l*0,5] og blå er 16 gange gentagelse.
Formen bliver meget anderledes ved at forøge y [l;l*1,2]+[l;l*1,2]: